Đăng ký học

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 5

Tổng lượt truy cập 14,670

Tư vấn xây dựng BSC - KPI

21/10/2016 17:10

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

 •  BSC (Balanced Scorecard) là một hệ thống quản lý giúp cho tổ chức xác định rõ tầm nhìn và chiến lược và chuyển chúng thành hành động. BSC cùng một lúc đóng 3 vai trò: Hệ thống đo lường; Hệ thống quản lý chiến lược và Công cụ trao đổi thông tin.
 •  KPI (Key Performance Indicator) có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. KPI phản ánh được mục tiêu và sứ mệnh của doanh nghiệp.
 •  Vận dụng linh hoạt hoạt động thực tế của doanh nghiệp qua BSC để cho ra cùng lúc KPI cấp Công ty, KPI cấp Phòng/ban, KPI cấp cá nhân,… xử lý toàn bộ những khó khăn của doanh nghiệp trong quản trị Chiến lược & Nhân sự và còn hơn thế nữa

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

 •  Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.
 •  Các Giám đốc chức năng. Trưởng/ Phó các Phòng/Ban/Bộ phận trong doanh nghiệp.
 •  Những ai mong muốn hiểu, có thể xây dựng và áp dụng thành công bộ công cụ quản trị BSC – KPI vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp/tổ chức.

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 •  Hiểu được một cách đầy đủ và sâu sắc 2 công cụ quản trị cực kỳ phổ biến và hữu dụng hiện nay là BSC – KPI.
 •  Hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai BSC – KPI tại đơn vị, tránh các rủi ro có thể phát sinh, ứng dụng hiệu quả trong việc quản trị chiến lược, quản trị nhân sự, đánh giá chính xác năng lực đội ngũ…
 • Tham khảo kinh nghiệm xây dựng và triển khai hệ thống BSC – KPI tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Phương pháp đào tạo độc đáo H-T- D (Help – Train – Develop).
 • Phương pháp học thông qua hành động và gợi mở. Lấy học viên làm trung tâm Giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn, nhằm gợi mở phát huy sự sáng tạo của học viên. Các học viên sẽ đóng vai vào các bài tập tình huống quản lý và kinh doanh sau đó sẽ giảng viên đưa ra những giải pháp cho bài tập từ đó học viên có thể vận dụng ngay kiến thức vào công việc thực tế kinh doanh.
Thong ke