Đăng ký học

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 4

Tổng lượt truy cập 25,271

Tư vấn xây dựng BSC - KPI

BSC (Balanced Scorecard) là một hệ thống quản lý giúp cho tổ chức xác định rõ tầm nhìn và chiến lược và chuyển chúng thành hành động. BSC cùng một lúc đóng 3 vai trò: Hệ thống đo lường; Hệ thống quản lý chiến lược và Công cụ trao đổi thông tin.

Tư vấn xây dựng quy trình 5S

5S - Một công cụ quen thuộc của người Nhật đã được công nhận toàn cầu về hiệu quả áp dụng không chỉ nâng cao năng suất lao động trong các nhà máy sản xuất mà còn cắt giảm lãng phí và những lợi ích khác thông qua việc quản lý tốt hiện trường sản xuất, tổ chức sắp xếp công việc khoa học.

Thong ke