Thông tin chung

Học phí : 0 VND

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI

Nội dung khoá học

Khoá học tiếng Anh giao tiếp thương mại giúp học viên phát triển  đồng đều cả bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết thông qua các tình huống giao tiếp, các chủ đề về kinh doanh. Người học có cơ hội tiếp cận với hệ thống từ vựng, thuật ngữ dùng trong kinh doanh thông qua các bài đọc về kinh doanh thật sự đã được biên tập lại cho phù hợp và thú vị.
Những bài đọc cung cấp ngữ cảnh để thực hành tiếng và thảo luận. Các bài nghe dựa trên phỏng vấn những doanh nhân và chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Người học phát triển kỹ năng nghe như đoán trước, nghe lấy chi tiết và ghi chú.
Chương trình học cũng  đặt trọng tâm  giúp người học phát triển kỹ năng giao tiếp trong các lĩnh vực kinh doanh cần thiết như thuyết trình, cuộc họp, thương thuyết, điện đàm và tiếng Anh giao tiếp. 
Chương trình học sử dụng giáo trình do đội ngũ chuyên gia POC biên soạn  nhằm đưa thực tiễn của thế giới kinh doanh quốc tế vào lớp dạy tiếng Anh. Giáo trình này được xây dựng gắn liền với thực tiễn trong cuộc sống
Giáo trình này nhằm giúp người học chuẩn bị 1 nghề kinh doanh hay những ai đang làm việc muốn trau dồi khả năng tiếng Anh giao tiếp của họ phục vụ cho công việc.

Mục tiêu của khoá học:

  • Thực hành kỹ năng nghe nói, nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong phạm vi rộng của các tình huống kinh doanh.
  • Các học viên có thể tự tin, sử dụng trôi chảy ngôn ngữ tiếng Anh thương mại 
  •  Trang bị cho người học các kỹ năng về ngôn ngữ bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để giúp họ có khả năng sử dụng và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc.

  •  Trang bị cho người học các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh ( business communication skills) và các kỹ năng mềm khác (soft skills) để giúp họ có thể làm việc hiệu quả trong môi trường thương mại kinh doanh (business enviorment).

  • Giúp cho người học nắm bắt được các khái niệm và kiến thức căn bản liên quan đến các hoạt động kinh doanh (business activities).

  • Giới thiệu các nét đặc trưng văn hóa doanh nghiệp (organizational culture) trong môi trường kinh doanh quốc tế (international business environment) để giúp người học có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc quốc tế (international working environment).

  • Chuẩn bị cho người học những nền tảng cơ bản để có thể tự tin hơn trong công việc.

Thong ke