Viện đào tạo Thái Bình Dương

Địa chỉ:

  •  Cơ sở 1  : 9th Floor Tháp A, No.36 Mạc Thái Tổ Street, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam
  • Cơ sở  2  : 6th Floor, Đại học Hà Nội, Thanh Xuân District, Ha Noi City, Viet Nam
  • Cơ sở  3  : No 48 Mễ Trì Street, Nam Tư Liêm District, Ha Noi City, Viet Nam
  • Hotline: 0945 872 505
  • Tell/fax:024 2214 00 66
  • Email: info@poc.edu.vn
Thong ke