TRUNG TÂM ANH NGỮ SHARK ENGLISH

 

Địa chỉ

 

- Cơ sở  1 : 9th Floor Tháp A, No.36 Mạc Thái Tổ Street, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam

 

- Cơ sở  2 : 6th Floor, Đại học Hà Nội, Thanh Xuân District, Ha Noi City, Viet Nam

 

- Cơ sở  3 : No 48 Mễ Trì Street, Nam Tư Liêm District, Ha Noi City, Viet Nam

 

Hotline: 0945 872 505

 

Tell/fax: 0945 872 505

 

Email: info@poc.edu.vn

 

Thong ke