Thông tin chung

Học phí : 0 VND

Số buổi học: 3 (Thứ 2)

Địa điểm: Hà Nội

Khai giảng: 24/10/ 2016

Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, Những người đang là Giám đốc Nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, Những người đang là Giám đốc Nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự.
  • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc Nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.
  • Các cá nhân mong muốn trở nhà Quản trị Nhân sự chuyên nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA ĐÀO TẠO

  • Hiểu rõ tầm quan trọng của các khâu trong việc xây dựng, phát triển và quản trị chiến lược nhân sự.
  • Biết thêm một số phương pháp tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, đánh giá, tạo động lực cho nhân viên, giữ chân nhân tài.
  • Biết tổ chức quản lý tổ chức hiệu quả, hướng tới chuẩn mực quốc tế, giúp tổ chức tái cấu trúc thành công.
  • Hiểu rõ hệ thống BSC – KPIs và tiến hành triển khai tại đơn vị.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

Thời lượng: 04 buổi học (03 tiếng/buổi)

Thong ke