Thông tin chung

Học phí : 0 VND

Các khóa học thi TOEIC của Viện Đào Tạo Thái Bình Dương được chia làm 3 cấp độ, từ 0 đến 350, từ 350 đến 550 và từ 550 đến 750. Khóa học tập chính yếu vào 2 kĩ năng nghe (listening) và đọc (reading) theo chuẩn format kì thi TOEIC.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

Khóa luyện thi TOEIC từ cơ bản đến nâng cao

LỚP LUYỆN THI TOEIC PRE

Khóa luyện thi TOEIC Pre là khóa học TOEIC được thiết kế dành cho đối tượng học viên mong muốn tiếp cận kì thi TOEIC nhưng chưa có kiến thức nền vững chắc; mong muốn tạo tiền đề và củng cố kiến thức để đạt được mức điểm mục tiêu.

1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO: Khóa học phù hợp với những ai đã từng học Tiếng Anh ở Cấp 3 hoặc ở Đại học nhưng kiến thức cơ bản chưa vững, khả năng nghe còn yếu. Không cần kiểm tra trình độ đầu vào. 

2. MỤC TIÊU ĐẦU RA: 300-350+ điểm

3. THỜI GIAN KHÓA HỌC: Hơn 03 tháng (20 buổi học, 1 tuần từ 02 đến 03 buổi)

4. GIÁO TRÌNH: Chia làm 2 phần; 10 buổi Listening, 10 buổi Reading, các phần kiểm tra ngắn được đan cài xen các buổi học, thiết kế theo chuẩn Format đề thi TOEIC.

Giáo trình bổ trợ:

 • Kim Soyeong. Park Won, “Big Step TOEIC 1”
 • Jolene Gear. Robert Gear,“Grammar and Vocabulary for the Toeic Test”
 • Barron’s, “TOEIC Practice Exams”
 • Các tài liệu luyện thi do giáo viên cung cấp

5. HỌC PHÍ: 2.800.000

 

LỚP LUYỆN THI TOEIC 550+ (TOEIC A)

Khóa luyện thi TOEIC 550 là khóa học TOEIC được thiết kế dành cho đối tượng muốn đạt số điểm TOEIC mục tiêu ít nhất 550 điểm. Được thiết kế đặc biệt dành riêng cho học viên có mục tiêu TOEIC trong thời gian ngắn. Khóa học TOEIC 550+ giúp học viên nắm chắc cấu trúc bài thi, đồng thời củng cố vốn từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu nhằm tối đa hóa điểm số TOEIC của học viên.

1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO: Khóa học yêu cầu điểm TOEIC đầu vào tối thiểu 350 điểm TOEIC (thi tại IIG Việt Nam không quá 4 tháng). Hoặc đăng kí thi thử hoàn toàn miễn phí để xác định trình độ của mình.

2. MỤC TIÊU ĐẦU RA: TRÊN 550+ điểm

3. THỜI GIAN KHÓA HỌC: Hơn 03 tháng (25 buổi học, 1 tuần từ 02 đến 03 buổi)

4. GIÁO TRÌNH: Chia làm 2 phần; 12 buổi Listening, 12 buổi Reading, các phần kiểm tra ngắn được đan cài xen các buổi học, thiết kế theo chuẩn Format đề thi TOEIC.

Giáo trình bổ trợ:

 • Paul Edmunds & Anne Taylor, “Developing skills for the TOEIC Test“
 • Lee Hyejeong, Park Juhui, John Boswell, Henry Ame, “Tomato TOEIC“
 • Lin Lougheed “600 essential words for the TOEIC test“
 • Các tài liệu luyện thi do giáo viên cung cấp

5. HỌC PHÍ: 2.800.000

 

 

LỚP LUYỆN THI TOEIC 700+ (TOEIC B)

Khóa luyện thi TOEIC 700 là khóa học TOEIC được thiết kế dành cho đối tượng học viên mong muốn đạt số điểm TOEIC mục tiêu trên 700 điểm, mục tiêu khóa học nhằm phát triển khả năng tiếng Anh một cách toàn diện giúp học viên nâng cao điểm thi TOEIC.

1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO: Yêu điểm TOEIC cầu đầu vào ít nhất 550 điểm (thi tại IIG Việt Nam, không quá 4 tháng. Hoặc đăng kí thi thử hoàn toàn miễn phí để xác định trình độ của mình.

2. MỤC TIÊU ĐẦU RA: TRÊN 700+ điểm

3. THỜI GIAN KHÓA HỌC: 03 tháng (1 tuần từ 02 đến 03 buổi)

4. GIÁO TRÌNH: Chia làm 3 phần; 3 buổi Listening nâng cao, 3 buổi Reading nâng cao, 4 buổi tập trung luyện đề và các kĩ năng nâng cao như note-taking, skimming, scanning, critical thinking. 

Giáo trình bổ trợ:

 • Jim Lee, “1000 Listening, Reading Comprehention Practice Test Items for the New TOEIC Test”
 • Anne Taylor, “TOEIC Analyst”
 • Kim Chang Su – Yoon Cheon Gi, “Smart TOEIC”
 • Lee Hyejeong.Park Juhui. John Boswell. Henry Ame, “Tomato TOEIC”
 • Các tài liệu luyện thi nâng cao do giáo viên cung cấp

5. HỌC PHÍ: 2.800.000

 

Thong ke