Thông tin chung

Học phí : 0 VND

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

·ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Cấp lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận…
 • Những người thường xuyên làm công tác huấn luyện-đào tạo cho
 • nhân viên trong nội bộ doanh nghiệp, hoặc huấn luyện đào     tạo cho đối tác, nhà cung ứng,…
 • Trainer, Coach, Consultant, Giảng viên, huấn luyện viên và những    cá
 • nhân muốn trở thành diễn giả chuyên nghiệp, chuyên gia đào tạo trong tương lai.

·MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

 • Xác định các công việc, vai trò của Chuyên viên Đào tạo trong tiến trình đào tạo và đặc tính của người đào tạo chuyên nghiệp.
 • Nắm vững các kỹ năng hỗ trợ để nâng cao hiệu quả đào tạo & quản lý học viên hiệu quả.
 • Phát triển sự tự tin và tính chuyên nghiệp trong khi diễn thuyết một cách hiệu quả nhất.
 • Cung cấp các phương pháp để trở thành một Trainer chuyên nghiệp  và hiệu quả, hiểu rõ các nguyên tắc trong đào tạo, sử dụng các phương pháp giao tiếp tích cực và hiệu quả để khuyến khích người nghe.
 • Nắm vững quy trình đào tạo để thiết kế, thực hiện một chương trình đào tạo thành công.
 • Thiết kế và kết hợp các kỹ thuật đào tạo khác nhau để tăng cường tính hiệu quả cho chương trình, tăng cường mức độ chú ý của khán giả.
 • Cách chuẩn bị các tài liệu đào tạo và ứng dụng những cách trình   bày tiêu chuẩn để tăng cường sự đón nhận của người nghe.
 • Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các học viên thực hành, tự đánh giá, và nâng cao kỹ năng huấn luyện của bản thân.

 

Thong ke